Vědci naučili chodit krávy na záchod, aby zachránili životní prostředí

Skleníkové plyny jsou pro naší planetu nebezpečné a přispívá k nim i hromadný chov dobytka, který produkuje velké množství moči a výkalů. Vědci hledali způsoby, jak snížit dopad hospodářských zvířat na životní prostředí a našli ho. Podařilo se jim naučit krávy, aby chodily na toaletu.

Jakým způsobem ohrožuje chov dobytka planetu?

Celosvětově pochází asi 10% všech emisí skleníkových plynů z chovu dobytka. Zemědělství je největším zdrojem emisí amoniaku, který nepřímo přispívá k produkci skleníkových plynů. Například v Evropě pochází 90% emisí amoniaku ze zemědělství. Když se kráva volně pase, dojde si na toaletu kdekoliv a velké množství exkrementů na malé ploše často vede ke kontaminaci půdy a spodních vod. Když jsou krávy zavírány do stájí, zde se na malém prostoru mísí exkrementy s močí a to vede ke vzniku amoniaku. Čpavek z kravského odpadu se po kontaktu s půdou mění na oxid dusný, známý skleníkový plyn.

Krávy, které si dojdou na záchod

Mnoho lidí si myslí, že je možné vycvičit pouze psa nebo kočku. Krávy jsou velmi inteligentní a snadno se učí. V Německu proběhla studie, během které se učily krávy chodit na záchod. Tým vědců z FBN a FLI v Německu a University of Auckland na Novém Zélandu začal cvičit telata na nočník, v procesu, kterému říkali „MooLoo training“.

„Obvykle se předpokládá, že dobytek není schopen ovládat vyprazdňování nebo močení. Proč by se (dobytek) nemohl naučit používat toaletu? Zvířata jsou docela chytrá a mohou se hodně naučit.“ Řekl Jan Langbein, spoluautor studie zveřejněné v pondělí v časopise Current Biology.

Jak výcvik krav probíhal?

Výcvik krav byl prováděn formou odměn. Krávy byly umístěny do uzavřené latríny a vždy, když krávy vykonaly potřebu, dostaly odměnu. Odměnou byl drcený ječmen nebo sladká voda se směsí elektrolytů.

Krávy brzy zjistily, že odměnu dostanou jen tehdy, když použijí záchod. Aby krávy nemočily venku, ale pouze na záchodě, byl použit i odstrašující prostředek. Když si kráva došla na záchod venku, byl jí do uší puštěn nepříjemný zvuk, to ale nepomáhalo, tak nakonec byla postříkána vodou po dobu 3 sekund. Trénovat krávy na záchod je podobné, jako učit děti chodit na nočník. Zachycení 80% skotu močí v modelu, jako je MooLoo, by mohlo vést k 56% snížení emisí amoniaku. Výsledky jsou fascinující, ostatní krav se v krátké době naučila toaletu používat.

Langbein řekl, že doufá, že „za pár let půjdou všechny krávy na záchod“.