Ilegální obchod s divokou zvěří má na vymírání druhů zásadní vliv

Ke ztrátě biologické rozmanitosti přispívá velkou mírou nelegální obchod s divokými zvířaty a vzácnými rostlinami. Nová studie publikovaná v žurnálu Biological Conservation ukázala, že má ilegální obchod se zvířaty větší škody, než se předpokládalo. Obchodování vede k postupnému úbytku populace. Čím menší je populace, tím je daný druh vzácnější a na trhu větší hodnotu. Kvůli tomu o něj vzroste zájem a kvůli nelegálnímu obchodu daný živočišný druh často zcela vyhyne. Zhruba 60% druhů zvířat, se kterými se obchoduje, vykazuje vysoký pokles hojnosti. Týká se to ptáků, savců i plazů.

Nezákonný obchod s volně žijícími druhy roste

Nezákonný nebo neudržitelný obchod s volně žijícími druhy zvířat není na ústupu, ale naopak velmi rychle roste. Nejsou podnikány dostatečně účinné kroky k tomu, aby se ilegálnímu obchodu se zvířaty zabránilo. Ohrožuje to mnoho cílených i necílených druhů. Podporuje se tím šíření invazivních druhů a dochází k obrovskému narušení ekosystému, šíření nemocí a ovlivňuje to i celosvětovou ekonomiku.

Když vzrostla tržní hodnota ryb, mělo to na její populaci ničivé důsledky. Dlouhodobě dochází k obrovskému poklesu počtu žraloků, kteří jsou loveni kvůli svým ploutvím. Druhy, které byly dříve hojně rozšířené, jsou nyní často kriticky ohrožené. U mořských druhů zvířat má velmi negativní vliv na úbytek populace vedlejší úlovek.

Nelegální obchodování má negativní vliv i na rostliny

Nelegální obchod nelikviduje pouze zvířecí druhy, ale také rostlinné druhy. Kvůli vysokému zájmu o léčivé rostliny se devastují jejich přirozená stanoviště. Asi 15 000 druhům léčivých rostlin hrozí vyhynutí.

Vliv na ekosystém

Nadměrný sběr rostlin nebo úbytek zvířat naruší strukturu ekosystému, druhové složení a celkové fungování ekosystému. Když se naruší jeden živočišný druh, může to mít kaskádové účinky napříč celým ekosystémem. Velkým problémem je nejen úbytek zvířat, ale také, když se v ekosystému objeví zcela nový invazivní druh. Když uniknou invazivní druhy nebo jsou uměle umístěny do přírody, dojde k obrovskému narušení původního ekosystému.

Vliv obchodu se zvířaty na společnost

Nejedná se pouze o problém, který postihuje přírodu, ale také lidskou společnost. Lidé zabíjejí zvířata kvůli sportu, zisku nebo z kulturních důvodů. Pro mnoho lidí je lov a chytání zvířat zdrojem obživy.

Jak zabránit nelegálnímu obchodu se zvířaty a rostlinami

Aby se mohla situace změnit, je potřeba aktivně vytvářet zákazy, vytvářet chráněné oblasti a stanovovat kvóty pro lov. Důležitá je také osvěta, je třeba o tomto problému více mluvit a vytvářet vzdělávací programy.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320721003931?via=ihub#bb0395