Kalifornští kondoři se narodili z neoplozených vajec

Partenogeneze je velmi vzácný jev, během kterého dojde k nepohlavní reprodukci. To, co se u lidí nazývá “neposkvrněné početí” se přihodilo u kriticky ohrožených kondorů kalifornských. Jde o kriticky ohrožený druh, u kterého zbývá posledních 500 jedinců. Ochranáři ze San Diego Zoo Wildlife Alliance minulý týden ohlásili vylíhnutí dvou mláďat kondorů kalifornských z neoplodněných vajec.

Partenogeneze je u ptáků velmi vzácná

Studia byla publikována v Journal of Heredity. Každé mládě kondora bylo geneticky příbuzné s příslušností samicí kondory. Ani jedno mládě nebylo geneticky příbuzné samci a to znamená, že obě mláďata byla biologicky bez otce. Jedná se o první dva případy nepohlavní reprodukce, které byly potvrzeny u druhu kondorů v Kalifornii.

“Je to skutečně úžasný objev,” řekl Oliver Ryder, Ph.D., Kleberg Endowed Director of Conservation Genetics v San Diego Zoo Wildlife Alliance, který je spoluautorem studie. “Nehledali jsme přesně důkazy partenogeneze, jen nás to zasáhlo do tváře.” Potvrdili jsme to pouze kvůli normálním genetickým studiím, které provádíme, abychom prokázali původ. Naše výsledky ukázaly, že obě vajíčka měla očekávané mužské pohlavní chromozomy ZZ, ale všechny markery byly zděděny pouze od jejich matek, což potvrzuje naše zjištění.

Samice měly k dispozici plodného samce

Zajímavá je skutečnost, že samice kondora měla celou dobu k dispozici plodného samce. Jedná se o první případ partenogeneze, u které měla ptačí samice přístup ke svým partnerům.

„Věříme, že naše zjištění představují první případ fakultativní ptačí partenogeneze u volně žijících ptáků, kde jsou samec i samice chováni společně,“ řekla Cynthia Steiner, přidružená ředitelka divize ochranářského výzkumu v San Diego Zoo Wildlife Alliance. a spoluautorem studie. “Přesto, na rozdíl od jiných příkladů ptačí partenogeneze, tyto dva výskyty nejsou vysvětleny nepřítomností vhodného samce.”

Kredit: San Diego Zoo Wildlife Alliance

Kondoři kalifornští jsou pečlivě zkoumáni

Během partenogeneze se neoplodněné embryo dále pokračuje a obsahuje pouze genetický materiál od matky. Partenoty kondorů kalifornských byly produkovány dvěma různými matkami, z nichž každá byla nepřetržitě umístěna s plodným samcem. V minulém století byla partenogeneze pozorována například u krůt, pěnkav a domácích holubů. Posledních 30 let je populace kondorů kalifornských zkoumána. Vědci mají historické genetické záznamy od 911 kondorů. Než byl případ partenogneze potvrzen, záznamy byly pečlivě prozkoumány.

“Tato zjištění nyní vyvolávají otázky, zda k tomu může dojít nepozorovaně u jiných druhů,” řekl Ryder.

Kredit: San Diego Zoo Wildlife Alliance