Včela medonosná – hmyz, který přináší spoustu užitku

Když se ve vašem okolí objeví včela, snažíte se jí odehnat pryč. Její bodnutí je nepříjemné, bolí, svědí a někteří lidé bohužel mají také alergickou reakci. Včela je však velmi užitečný hmyz, je známá tím, že produkuje med. Ten následně využíváme v jídle, při nemocích, jako sladidlo čajů a podobně. Objevují se a následně opylují kvetoucí rostliny.

Hmyz, který je vysoce ceněn

Podle mnohých pochází včela z Orientu. Černožluté pruhované tělíčko. Včela medonosná je nejpilnější hmyz, který se objevuje. Ač si jí lidé pamatují spíš v negativním smyslu, tento hmyz je přínosem pro život. V současné době se objevuje ve všech koutech světa, ve více či méně studených zemí. Původem je však tento hmyz z Asie. Žijí ve velkých společenstvích, které mají pevně dané zákony a všechno okolo. Nejhlavnější je královna, která je plodná a měří přibližně dvaadvacet milimetrů. Královna potřebuje trubce, což jsou samečci, kteří k plodnosti královny napomáhají. Jsou o něco menší, přibližně dvacet milimetrů. Poslední v řádu jsou dělnice, ty měří přibližně šestnáct milimetrů.

Životní cyklus včel

Královna sama klade do buňky vajíčka a z nich se následně líhnou dělnice a matky. Postupně rychle rostou, mění se na larvy, které se postupem času mění na dospělou včelu. Následně se učí, pomáhá v úlu krmit další larvy, získává nektar a pyl od dalších vos, které létají. Ve chvíli, kdy je připravená, opouští úl a opět se učí, jak to všechno chodí a také úl ochraňuje. Následně létá v okolí a nosí pyl, nektar a vodu.

Jejich symbióza, sehranost a opravdu dokonalá propracovanost celého systému zajišťuje, že jejich práce funguje přesně tak, jak má. Vosy nejsou puštěny hned ven, aniž by znaly to, co je čeká. Možná díky tomu jich jsou tisíce a všechny fungují přesně tak, jak je zrovna zapotřebí.