Jak ochránit mazlíčky od silvestrovských petard?

Jak ochránit mazlíčky od silvestrovských petard
Jak ochránit mazlíčky od silvestrovských petard

Lidé si konec roku bujně užívají a slaví. Ovšem jejich domácí mazlíčci jsou na tom většinou mnohem hůře. Zažívají obrovský stres, který jim působíme pouštěním petard.

Vyšší citlivost na hluk i světlo

Ohroženi jsou z domácích mazlíčků hlavně psi a také kočky. Hluk a nečekané rány jim způsobuje šok. Pes například slyší zvuky až do 67 kHz (člověk maximálně 20 kHz). Proto ho hluk stresuje. Také zrakové pole má širší a vidí tedy více záblesků ohňostroje. Z těchto dvou důvodů jim světlo a hluk ohňostrojů nedělá dobře. Berme tedy na ně ohled.

Přikryjte voliéry

Malá zvířata žijící v klecích nebo teráriích v domě většinou hluk příliš negativně nevnímají, protože jsou uvnitř svého teritoria a cítí se v něm bezpeční a chránění. Neplatí to ovšem pro ptáky nebo jiné živočichy ve venkovních voliérách. Je proto dobré voliéry před silvestrovskou nocí přikrýt prodyšným tmavým materiálem, aby se hluk a světlo petard tlumily. Velmi špatně na stres a hluk reagují také koně, mohou se snadno splašit. Nejlepší je ustájit koně nejdále od míst plánovaných oslav.

Vezměte zvířata k sobě

Jak chránit psy a kočky? Ty volně žijící na zahradě rozhodně vzít k sobě. V přítomnosti osoby, kterou znají a chovají k ní důvěru, se budou cítit mnohem lépe. Zvířata by měla mít přístup do míst, kde mají pelíšek a pocit bezpečí. Někteří psi mají tendenci zalézt třeba pod postel nebo jinam pod nábytek. Rozhodně jim v tom nebraňte. Dávejte pozor, aby zvíře nebylo nikde, odkud může utéct a zaběhnout se. Mějte svého mazlíčka očipovaného, aby se v případě útěku snáze našel.

Preventivní léky konzultujte s veterinářem

Pokud máte špatnou zkušenost z oslav z minulých let, je dobré zkonzultovat situaci s veterinářem a zvolit případně uklidňující prostředky. Přímo pro psy a kočky je určený lék Sedalin, Použít se dají i některé preparáty určené lidem, například Xanax. Vždy je ale třeba vše konzultovat s veterinářem, nikdy zvířatům nedávat nějaké tabletky podle vlastního uvážení.

Neuklidňujte, ale chovejte se jako vůdce smečky

Jak se ale ke zvířeti chovat, pokud už něco začne bouchat kousek od vás? Jestliže pes nebo jiné zvíře reaguje hystericky, není dobré ho přehnaně uklidňovat. Hodí se naopak zaujmout klidný postoj vůdce smečky. Důsledkem příliš velkého zájmu by mohla být skutečnost, že při příští stresové zátěži bude zvíře reagovat podobně nebo dokonce ještě hůře. Utvrdíte ho totiž v názoru, že jde o nějakou opravdu nebezpečnou situaci a jeho reakce kvůli tomu bude příště ještě mnohem vyhrocenější. Klidný postoj majitele je daleko lepším vzorem než příliš velká pozornost. Ovšem v žádném případě psa za jeho chování také netrestejte a neohánějte se po něm. Vyčkejte v klidu, až stresová situace pomine.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/oh%C5%88ostroj-sv%C4%9Btlo-japonsko-festival-180553/