Nemocní psi

Nemocní psi
Nemocní psi

Je logické, že řada světových veterinárních klinik se zabývá ve svých ústavech a laboratořích zkoumáním mnoha onemocnění. Švýcarští veterinární lékaři v Bernu se již mnoho let věnují problémům nádorů, zejména zhoubných, hlavně u domácích a hospodářských zvířat. Potvrdili – stejně jako jejich němečtí a francouzští kolegové – celkem očekávaný fakt, známý již několik let z mnoha vědeckých prací. Podle zjištění výzkumného pracoviště v Bernu trpí naši čtvernozí přátelé drtivou většinou nádorů, zejména mozkových, které se vyskytují také u lidí. Zkoumání se nyní zaměřuje na souvislost těchto nálezů a na případnou spojitost mezi člověkem a zvířetem.