Proč ptáci zpívají?

Také slyšíte ráno ptáky zpívat a tím vám to ranní vstávání zpříjemní? Přes den, když otevřete okno, je slyšíte a hned máte ten den lepší? Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ptáci zpívají? Možná to nebude jen kvůli tomu, aby vás potěšili a zpříjemnili vám den. Jaké jsou tedy ony důvody?

Vzájemná komunikace

Hlasové projevy jsou nejdůležitější formou komunikace, je tomu tak u lidí i u zvířat. Psi na sebe štěkají, kočky mňoukají. A ptáci? Ti zpívají. Hlas hraje velmi důležitou roli a zpěv je velmi zvláštní druhový znak, podle něhož je možno rozlišit i takzvané podvojné druhy. Zpěv je důležitý také v tom ohledu, že ptáci jsou slyšet, ale nejsou vidět.

Zpěv ptáků

Ptáci zpívají z mnoha důvodů, samečkové zpívají proto, aby na sebe upoutali pozornost samiček, zkrátka, aby se předvedli a ukázali, že oni jsou tady také, aby si samičky všimly právě jich. Dalším důvodem, proč ptáci zpívají je varování. Díky zpěvu varují ostatní ptáky před vstupem do daného teritoria. Navíc si díky zpěvu sdělují také důležité informace.

Období námluv

Během námluv můžete slyšet vlastní ptačí zpět. Ten vymezuje hranice a snaží se samičku zaujmout. Při námluvách zpívá pouze sameček. Samička zpívá, jestliže se podílí na obhajování jejich společného teritoria. Zpěv někdy nepoukazuje na to, jakého je zpívající pták pohlaví, ale i o tom, jestli už uzavřel nějaký pár nebo neuzavřel.

Samečci mnoha druhů pěvců sedávají při zpěvu na vysokých místech. Obvykle jsou to vrcholky stromů, pouliční lampy, stožáry nebo televizní antény a věže. Jsou velmi dobře slyšet, ale taky je možno je velmi dobře vidět. Naopak slavíci se při zpěvu ukrývají v hustém křoví, jsou tedy slyšet, ale není je možno vidět. A například takoví skřivani polní zase zpívají během letu.