Vzteklina u psů – jak se projevuje?

Nemoci psů jsou velmi časté a jako majitelé se musíte mít na pozoru, protože to na první pohled nemusíte poznat. Například taková vzteklina, jde o nejznámější infekční onemocnění u psů. Velmi často se o ní hovoří, jde o nemoc, která končí smrtí, bohužel se nedá léčit, je nutná prevence.

Vzteklina u psů

Když se tato nemoc objeví u vašeho zvířete, pak jde o velmi nebezpečné virové onemocnění, které postihuje nervovou soustavu. Nákaza se přenáší skrz sliny zvířat, která jsou infikovaná, takže většinou je to právě kousnutí, které je nakazí. Nemusí se projevit hned, může to být od 10 – 120 dní, někdy dokonce až 6 měsíců. Jde o smrtelné onemocnění psů, v České republice je povinnost nechat svého pra očkovat proti vzteklině. Nemoc má dvě formy, zuřivou a tichou.

Zuřivá forma

První tři dny je pes apatický, posmutnělá, nereaguje na povely, raději vyhledává tmavší kouty, kde může být sám. Nerozeznává známé jedince, může reagovat podrážděně. Často si potřebuje odpočinout, takže spíš polehává, může chodit dokola. Často také vyje a místo, kde jej cizí pes kousnul, si hryžou a olizují. Typickým příznakem je například pojídání dřeva, kamínků a podobně.

Další tři až čtyři dny jsou příznaky podobné, ale jsou mnohem silnější a důraznější. Pes se snaží utéct, bez důvodu napadá lidi i zvířata okolo sebe. Ve třetím a posledním stádiu se pes poměrně uklidní, má ochrnuté hlasivky, nemůže štěkat a zadní končetiny mu rovněž ochrnuly. Pes má vysokou teplotu, která klesá a zvíře umírá.

Tichá forma

U psa se objevují podobné příznaky jako u zuřivé formy. Záchvaty zuřivosti se neobjevují, pes nemá nutkání napadat všechny lidi, psi i další zvířata okolo sebe. Rychle přechází do paralytické formy a tři až pět dní na to umírá. Tato forma je méně častá, objevuje se asi u 15 – 20 procent zvířat.