Zima a medvědi – jak to mají?

V zimních měsících se medvědi uchylují k takzvanému zimnímu spánku. V horách je obvykle nenajdete, spí celou dobu a v podstatě jsou v hibernaci. Spousta lidí by občas takový medvědí zimní spánek brala, ale bohužel. My lidé musíme zimu přečkat klasicky, starostí o domácnost, prací, vařením, uklízením a podobně. Co všechno se děje s medvědy během těchto dní? A kde jsou po celou tu dobu?

Čtyři měsíce spánku

během zimních měsíců se u medvědů zpomaluje metabolismus, spotřeba kyslíku klesá, žaludek má chvíli volno. Na první pohled jsou to krásná a statná zvířata, ovšem tváří v tvář je v lese nebo kdekoliv jinde potkat nechcete. Jsou to savci z řady šelem a vyskytují se snad v každé oblasti světa, žijí volně nebo v zajetí. S podzimem se většina medvědů uchyluje k zimnímu spánku. Nejde o spánek v pravém slova smyslu.

Před zimou medvědi dbají na to, aby do těla dostali spoustu tuků, proto se vykrmují, aby přežili celou zimu. Tímto zimním spánkem tráví asi čtyři měsíce, jejich srdeční tep se zpomalí a tuky se spalují pomaleji než ve zbytku roku, proto nemají potřebu jíst ani pít. Tělesná teplota klesá asi o pět stupňů. A jak vlastně fungují během zimního spánku?

Strnulý stav

Skupina biologů pozorovala medvědy a to, jak se chovají během zimního spánku. Zvířata jsou sice ve vysoce strnulém stavu, nicméně jsou dostatečně bdělá na to, aby se postarala o mláďata a případně mohla vyčíhnout nebezpečí a odvrátit jej. Medvědi se mohou probouzet i dříve, vlivem sněhových oblev. Posléze medvěd může zase ulehnout. Mají velmi dobré sluchové vjemy, takže je může probudit i hluk. Když je zima mírná, nemusí medvěd k zimnímu spánku ulehnout vůbec. A kde medvěd ulehne? Většinou si místo dopředu připraví, bývají to díry ve svahu, malé jeskyně. Vše si vystelou mechem, větvemi či listím.