Tento druh medúzy je nesmrtelný a dokáže mládnout

Je smrt přirozená? Je normální, aby život skončil smrtí? Lidé umírají, stejně tak jako většina živých tvorů. Smrt máme napsanou už v našem genomu, postupně náš organismus oxiduje, buňky se regenerují stále pomaleji a musíme čelit nevyhnutelnému konci. Existují ovšem živočichové, kteří jsou nesmrtelní. Některé medúz mohou žít věčně nebo zkrátka do doby, kdy je nějaký predátor uloví.

Která medúza žije věčně?

Je známo, že pouze jeden druh cnidarian, Turritopsis dohrnii, našel tajemství věčného života. Genetici doufají, že porovnání DNA T. dornii s jeho blízkým příbuzným T. rubra nám pomůže pochopit proces stárnutí a jak se mu vyhnout.

Turritopsis jsou teplovodní medúzy dlouhé půl centimetru. Nejméně tři druhy hydry mají schopnost stárnout zpětně. Dokážete si představit, že byste byli staří a najednou byste začali mládnout? Dva z nich mohou přejít pouze z ekvivalentu hydry adolescenta k dítěti, sexuální reprodukce je uzamkne do dospělosti. Na druhé straně se zdá, že T. dohrnii je schopen přejít ze svého volně se vznášejícího dospělého stadia do polypu žijícího na dně, známého jako obrácení životního cyklu (LCR), tolikrát, kolikrát chce.

Studie byla publikována v žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences. Poskytuje srovnání T. dorhnii a T. rubra v naději, že se rozdíly ukáží jako poučné. Dr Maria Pascual-Torner of Universidad de Oviedo, Spain, and co-autoři nenašla žádný jednoduchý trik, který by bylo možné aplikovat na člověka, aby žil věčně. Vědecký tým objevil širokou škálu potenciálních přispěvatelů; “Identifikovali jsme varianty a expanze genů spojených s replikací, opravou DNA, udržováním telomer, redoxním prostředím, populací kmenových buněk a mezibuněčnou komunikací.”

Kredit: Maria Pascual-Torner

Studie se zaměřila na dva významné aspekty genomu T. dohrnii, které u jeho příbuzného chybí. Jeden z nich umlčuje polycomb represivní komplexy: 2 rodiny proteinů, které regulují genovou expresi. Druhý aktivuje pluripotenci – schopnost kmenové buňky proměnit se v jakýkoli druh buňky, kterou se potřebuje stát – během obrácení životního cyklu.

Mohou být lidé nesmrtelní?

Možná, že jednoho dne dokáže věda změnit lidský genom, zajistit rychlou regeneraci a naprogramovat buňky tak, aby nestály. Nesmrtelné jsou pouze velmi jednoduché organismy, jako právě některé medúzy. Zajistit nesmrtelnost u lidí je velmi těžký úkol. Možná, že existuje způsob, jak toho dosáhnout, ale zatím neexistují veřejně publikované metody, jak to provést.

Jak poznamenává list: “Přirozený výběr s věkem klesá.” Ani T. dohrnii nežije věčně. Tyto medúzy by mohly žít věčně jen v umělém prostředí. Ve svém běžném prostředí žijí krátce, protože jsou potravou ryb a větších medúz.

Zdroj:
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2118763119

Obrazový kredit: Maria Pascual-Torner