Kdy a jak si člověk ochočil psa?

Kdy a jak si člověk ochočil psa?
Kdy a jak si člověk ochočil psa?

V dnešní době existuje spousta psů a psích plemen. Každý chovatel si tak přijde na své, podle toho jakému plemenu dává přednost. Někdo má psa jako mazlíka, třeba náhradu za zemřelého partnera, partnerku chce tudíž hlavně přítulného pokojového tvora. Jiná rád běhá venku a touží po kamarádovi na dlouhé procházky s možností setkání s dalšími psími pány. Jiný chce ostrého psa na hlídání. A velkými přáteli a pomocníky do života jsou psi pro hendikepované. Další psi zase skvěle zapadnou do mohutné rodinné smečky se spoustou dětí. Kdy a kde se vlastně pes stal přítelem člověka?

Příbuznost prokázala DNA

Cesta ke sbližování psa a člověka, než se stali nerozlučnými přáteli, samozřejmě byla velice dlouhá. Nic nešlo ze dne na dne. Také podle všeho nešlo o jenom o jednu lokalitu na Zemi. Důkazem je výskyt mnoha druhů psů. Dlouho se také zkoumalo, zda je předkem psa opravdu vlk. Jednoznačně to prokázaly teprve testy DNA. Do té doby se totiž vyskytovaly nejrůznější teorie, které například hovořily o tom, že předkem vlka byl šakal či kojot, a proto se i tito tvorové dávali do souvislosti s vývojem psa. Ovšem později výzkumy ukázaly, že to tak není.

Zmenšuje se mozek

Co všechno bylo spojeno s ochočením psa? Výzkumy ukázaly, že došlo ke zmenšení mozku asi o 30 %. Smyslová centra se zmenšila, protože pes na rozdíl od vlka v přírodě nepotřebuje tak vyvinuté smysly, naopak se zvětšila schopnost cvičitelnosti. Je velmi pravděpodobné, že pes byl vůbec prvním ochočeným zvířetem, teprve později došlo k ochočení dalších druhů jako například ovce nebo kozy. Kdy k domestikace došlo? Studie uveřejněné v americkém vědeckém časopise Science říkají, že první náznaky mohly proběhnout už v době před 32 000 lety. Také bylo ve studii řečeno, že dnešní psi mají geneticky blíže k tehdejším pravěkým vlkům, než k současné populaci vlků. Udává se například, že tito pravěcí vlci mohli předat současným psům až 95 % své genetické informace.

Probíhaly pokroky ve sbližování

Uvedená skutečnost svědčí o tom, že pravěký vlk, z něhož vznikli psi, už je dnes ztraceným zvířetem. Studie se také pokouší určit, kde psi vznikli, a určuje Evropu. Podle všeho má ke genetické informace vlků velmi blízko DNA pravěkého psa, která byla nalezena v jeskyni ve Švýcarsku. Její stáří bylo určeno na 14 500 let. Pravděpodobně v této době před cca 12-14 000 lety došlo zřejmě ke sbližování psa a člověka a odehrály se v tomto směru různé pokroky. Svědčí o tom nejrůznější archeologické nálezy. Psi už se tehdy prokazatelně vyskytovali v blízkosti člověka. Navíc se ukazuje, že už v této době Evropa znala šest různých druhů psů s různými vlastnostmi: bažinný, popelištní, bronzový, inostranzewi, decumanus, leineri,

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/pes-labrador-sv%C4%9Btle-hn%C4%9Bd%C3%A1-1210559/