Proč to nezkusit vesele

Veselá skupina majitelů teriérů
Veselá skupina majitelů teriérů

Skupina majitelů teriérů ve Spolkové republice Německo se pravidelně schází ke společenským večerům. Vedení skupiny se snaží zvyšovat znalosti a úroveň členstva různými přednáškami a besedami. Samotný předseda klubu přednesl téma „Chování v klubu není pouze věcí štěstí a náhody“ vskutku originálním způsobem. Sehrál totiž věrně úlohu rozhodčího v kruhu – s tím rozdílem, že neříkal, co rozhodčí obvykle při takové příležitosti říká, ale to, co si při tom myslí. A tak se všichni dozvěděli,

Takovýto způsob školení je jistě daleko náročnější než pouhá přednáška, ale bezpochyby mnohem zábavnější a účinnější.