Příčina a následky

Příčina a následky
Příčina a následky

Občas si chování svého psa nedovedeme vysvětlit. Zapomínáme totiž, že jeho myšlenkový pochod je odlišný od našeho a že často dospěje k nesprávným spojením. O jednom takovém případě se zmiňuje dr. O.H. Vyskotschil ze St. Georgenu.

Šel jednou se svým psem cestou na okraji lesa a louky, kde se páslo stádo krav vyzvánějících svými zvonci. Belgický ovčák (dlouhosrstý červenohnědý tervueren) naběhl náhle na oplocení pastvy nabité elektrickým proudem a dostal prudkou ránu. Při každé další procházce kdekoliv jinde se ukázalo, že pes je neklidný, jakmile spatří krávy. Pak nastal podzim a zima, kdy se krávy nepasou, a příhoda byla zapomenuta. Když přišlo jaro, na procházce se pes zastavil a nechtěl jít dál již tři sta metrů před místem, kde  jej skoro před rokem potrefil proud. Krávy nikde – proč tedy toto chování? Tu si jeho pán uvědomil, že krávy sice vidět nejsou, ale že tam zvuk jejich zvonců zaléhá. Později se několika pokusy potvrdilo, že pes zkušenost s elektrickou ranou nesprávně spojil se zvukem kravských zvonců. Klidně kráčel na místo, kde příhodu zažil, když tam krávy nebyly, jakmile se však někde blížili kravám, a to kdekoliv, snažil se vždy uprchnout. Chová-li se tedy váš pes pro vás nezvykle, uvědomte si, uvědomte si, že má zcela jiný mozek než člověk a snažte se pochopit příčiny jeho chování.