Nejlepší přátelé

Nejlepší přátelé
Nejlepší přátelé

V posledních desetiletích je věnována zvýšená pozornost možnému významu domácích zvířat pro duševní i tělesné zdraví pacienta. Tento zájem se probudil v důsledku pozorování severoamerických vědců Levinsona a manželů Corsonových již v sedmdesátých letech. Středem zájmu se téma stalo na mezinárodní konferenci o vztazích mezi lidmi a zvířaty v září 2000 v Ženevě. 

 Co však skutečně víme o tomto působení? Většina lidí už přinejmenším alespoň zaslechla, že při hlazení psa nebo kočky klesá krevní tlak a tep. Působení je nejzřetelnější, hladíme-li vlastní zvíře. Osobní vztah, který ke zvířeti máme, nás uklidňuje více než tělesný kontakt s cizím zvířetem.

 Podrobná studie o rizikách spojených s onemocněním srdce ukazuje, že majitelé domácích zvířat mají nižší hladinu cholesterolu než ti, kteří žádné zvíře nevlastní. V minulém roce se mému kolegovi Jiřímu Serpelovi podařilo dokázat, že lidé, kteří si pořídili nové domácí zvíře, si méně stěžovali na lehčí nemoci. U některých z těchto lehčích nemocí je ovšem známo, že jsou psychosomatické povahy. 

 I když je těžké získávat důkazy o pozitivním působení zvířat na duševní zdraví, přesto se daří je postupně shromažďovat. Podle sbírky literatury Sylvie Grůšové, týkající se této tématiky, lze očekávat pozitivní působení vždy v těch případech, když v dětství existoval vztah k nějakému domácímu zvířeti. Většina etologů a psychologů podporuje tezi, že komunikaci se zvířetem je nutno se učit; jen pak ji člověk dokáže ocenit a uznat. Mnozí psychoterapeuti zjistili, že pouhá přítomnost jejich vlastního domácího zvířete v ordinaci (hlavně psa, kočky nebo papouška) rovněž pomáhá „lámat ledy“ a stává se mnohdy vstupním motivem pro navazující hlubší rozhovory o citech, myšlenkách, snech, problémech a přáních. 

 Není ještě jasné, jak silně zvířata ovlivňují naši psychickou pohodu v delším časovém úseku. Většina z nás považuje domácí zvířata za plnoprávné členy rodiny – a pokud mají naše teorie o skupinové dynamice a jiných faktorech nějakou cenu, máme důvod myslet si, že i zvířata splňují tuto skutkovou podstatu. Dokážou člověka donutit ke smíchu nebo ho utěšit.