Kočka nebo pes? Nebo dokonce oba?

Kočka nebo pes? Nebo dokonce oba?
Kočka nebo pes? Nebo dokonce oba?

Rozhodnout se mezi psem a kočkou není pro budoucího chovatele tak snadné, jak by se snad mohlo na první pohled zdát. Než vůbec takové rozhodnutí učiníme, je třeba si rozmyslet mnoho věcí. Vztah člověka ke zvířatům je velmi osobní, vyvíjí se postupně a velmi individuálně. Vyžaduje investice časové, citové i finanční. Přestože to nelze dokázat, investují patrně i naši psi a kočky něco do do vztahu s námi – už proto, že tráví dobrovolně dostatek času komunikací s námi a jejich chování k nám lze interpretovat jako výraz jistých pocitů.

Dobrý a dlouhý vztah člověka a zvířete vyžaduje čas: 10 let v průměru u psa a často i dvojnásobnou (zhruba) dobu u kočky. To neznamená, že by většina koček a psů neměla schopnost vytvořit si dobrý vztah k novým majitelům, ale měli bychom si uvědomit délku života zvířat a vyhlídky na příslušně dlouhý vztah k nim.

Dále je třeba vzít v úvahu finanční výdaje, které nás v souvislosti s domácím společníkem čekají. U psa (především vzhledem k dani z držení psů) jsou vyšší než u kočky, ale u žádného zvířete bychom je neměli podceňovat! Náklady na denní krmení, pravidelná očkování, prohlídky a návštěvy veterinární pohotovosti dosahují za rok nezanedbatelné částky.

Na druhou stranu vám ale každý opravdový chovatel, ať už má psy nebo kočky, potvrdí, že se tyto výdaje investované do přátelství se zvířetem každopádně vyplatí!

Vychovat kotě je jednoduší než vychovat štěně. Kočky v dospělosti vyžadují méně času než psi, kterým se musíme věnovat minimálně dvě až tři hodiny denně. Psi potřebují denně výběh, nejen pár kroků před dveře, aby vykonali svou potřebu. Majitel je za časovou ztrátu spojenou s procházkami odškodněn zdravým pohybem na čerstvém vzduchu a častějším kontaktem s jinými lidmi.

Při dovolené mohou kočky zůstatdoma, pokud na ně dohlíží spolehlivý soused, zatímco psy bereme s sebou, pokud nám to okolnosti dovolí. Důležité je, abychom se informovali o všech předpisech, pokud chceme se zvířetem přejet hranice.

Než si pořídíme kočku nebo psa, je radno zeptat se u zkušeného chovatele a informovat se o potřebách toho kterého plemene. Pokud některé z nich nemůžeme splnit, budeme mít dříve nebo později nepříjemnosti. Jako chovatelé musíme být v každém případě schopni se o své domácí zvíře dobře postarat.

Dále je tu několik psychologických faktorů, které rozhodnutí o domácím zvířeti spoluovlivňují, například druh vztahu. Tradiční klišé, že psi jsou pro muže a kočky pro ženy se pomalu mění, tak jako se mění role muže a ženy v naší společnosti. Psi ovšem potřebují v rodině „vůdce“, tedy respektovanou osobu, jinak riskujeme, že tuto roli převezme pes a bude si hrát na šéfa rodiny. Kočky ve „svojí rodině“ vůdčí osobnost akceptují, ale neodměňují ji právě velkou náklonností. Kočky vůbec notoricky milují svobodu a jsou dle našeho názoru
svéhlavé, psi jsou spíše ochránci a na člověku víc závisí. Všechno, co jsme si uvedli, vyžaduje od budoucího chovatele „zkoumání duše“. Nejen svojí, ale i rodiny. Pokud ani potom nevíme, zda psa nebo kočku, lze si položit otázku: Proč ne oba? Pomocí obou zvířat lze totiž potřeby rodiny naplnit lépe. Samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny především potřeby těchto zvířat!